Współpraca WMS z systemami firm kurierskich

Czy RapidWMS umożliwia automatyczne wysłanie informacji potrzebnych do wygenerowania zlecenia w systemach firm kurierskich? Tak. RapidWMS jak każdy nowoczesny system klasy WMS umożliwia automatyczne wysłanie informacji potrzebnych do wygenerowania listu...

Brak towaru podczas realizacji zlecenia w systemie WMS

Jak zachowa się RapidWMS gdy podczas wykonywania kompletacji we wskazanej przez system lokalizacji magazynier nie stwierdzi obecności odpowiedniej ilości towaru lub część towaru będzie uszkodzona? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Magazynier otrzymuje na kolektor z...

Cykliczne informacje o funkcjonalności systemu RapidWMS

Szanowni Państwo Po każdej prezentacji systemu RapidWMS pojawia się szereg pytań o jego funkcjonalności, których nie udało się pokazać w trakcie ograniczonego czasu pokazu. Dlatego też już od dzisiaj będziemy cyklicznie umieszczać odpowiedzi na pytania dotyczące...