Jak zachowa się RapidWMS gdy podczas wykonywania kompletacji we wskazanej przez system lokalizacji magazynier nie stwierdzi obecności odpowiedniej ilości towaru lub część towaru będzie uszkodzona?

Wyobraźmy sobie taką sytuację.

Magazynier otrzymuje na kolektor z zainstalowanym systemem WMS zlecenie kompletacji towaru do wydania.
W kolektorze ma wygenerowaną dokładną ścieżkę postępowania z zaznaczonymi lokalizacjami i towarami jakie ma z nich pobrać.
Podchodząc do kolejnej lokalizacji stwierdza jednak brak lub uszkodzenie części towaru jaki powinien pobrać.

Co powinien wtedy zrobić? Jak zachowa się system magazynowy?

W systemie RapidWMS przewidziano obsługę takich sytuacji.
Jeśli magazynier podczas realizacji zlecenie stwierdzi brak lub uszkodzenie części towaru zaznacza to na danej operacji. W tym momencie RapidWMS automatycznie generuje dodatkową operację pobrania towaru z innego miejsca. Jednocześnie w systemie zostaje odnotowany zauważony brak lub uszkodzenie. Dzięki temu nie będą generowane kolejne operacje pobrania tego towaru z danej lokalizacji.

Dodatkowo aby uporządkować magazyn, kierownik może utworzyć zlecenie automatycznego wyszukania i kompletacji towarów uszkodzonych w celu przesunięcia ich do innej strefy lub wydania z magazynu (np. zwrócenia dostawcy).

Jak wygląda w praktyce obsługa takiej sytuacji przedstawia poniższa animacja.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.