Czy w RapidWMS muszę zawsze wskazać magazyniera który ma wykonać dane zlecenie magazynowe?

Czy mogę uruchomić zlecenie w taki sposób aby mógł je podjąć dowolny magazynier?

RapidWMS pozwala na uruchamianie zadań jednocześnie w dwóch trybach:

  • ze wskazaniem magazyniera lub magazynierów którzy mają je zrealizować
  • bez wskazania magazyniera wykonującego

Takie rozwiązanie pozwala kierownikowi magazynu na elastyczne  zarządzanie zadaniami. Np. kluczowe i pilne zlecenia są bezpośrednio kierowane do wykonania przez wybranych pracowników a mniej istotne trafiają na wspólną listę, z której każdy magazynier może je pobrać.

Zlecenia na wspólną listę w WMS mogą trafiać także w sposób automatyczny zaraz po wczytaniu ich z systemu ERP (co też odbywa się w sposób automatyczny). Ten tryb pracy jest często wykorzystywany na nocnej zmianie gdzie nie ma kierownika magazynu.

Każdy magazynier przed pobraniem zlecenia może sprawdzić jego parametry: typ zlecenia, ilość towarów, ilość operacji itp. Po pobraniu, zlecenie zostaje przepisane ze wspólnej listy do listy zadań danego magazyniera.

Zadania przypisane do osobistej listy magazyniera są traktowane priorytetowo. Dotyczy to zarówno zleceń przypisanych przez kierownika czy pobranych samemu ze wspólnej listy. O oczekujących zadaniach tego typu przypominają pracownikowi cykliczne komunikaty na terminalu.

Powyższy model pracy działa sprawnie w magazynie, w którym wynagrodzenie pracowników jest powiązane z rzeczywiście wykonywaną pracą. Wtedy magazynierzy mają motywację do samodzielnego pobierania kolejnych zadań.

W opisanych trybach dostępne są wszystkie zadania magazynowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Dodatkowo część zadań magazynier może samodzielnie utworzyć na kolektorze. Dotyczy to głównie operacji wewnętrznych np.: stworzenie i dekompletacja jednostki logistycznej, przepaletowanie, zmiana lokalizacji itp.

 

Jak wygląda w praktyce obsługa opisanych procesów przedstawia poniższa animacja.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.