Realizacja dokumentu inwentaryzacji według lokalizacji, towaru oraz partii w systemie magazynowym RapidWMS.

Nasz autorski system WMS daje nam możliwość przeprowadzenia ciągłej inwentaryzacji w trakcie wykonywania zwykłych procesów magazynowych. Funkcja ta pozwala na bieżące wykrywanie różnic pomiędzy stanem zarejestrowanym w systemie a stanem rzeczywistym. Jeżeli w inwentaryzowanej lokalizacji znajduje się zasób, który nie został odczytany przez magazyniera, to system RapidWMS poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Kontrola ta ma na celu zmniejszenie ilości błędów przeprowadzanych podczas realizacji dokumentu inwentaryzacji (IW).

Inwentaryzacja ciągła pozwala na osiągnięcie zgodności stanu rzeczywistego ze stanem zarejestrowanym w systemie. W rezultacie zgodność stanu w systemie po inwentaryzacji rocznej jest bliska 100%, takie podejście w sposób istotny skraca czas realizacji pełnej inwentaryzacji.

Funkcjonalność systemu RapidWMS pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji wg określonej partii towaru oraz po określonym indeksie towarowym czy lokalizacji. Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji wg partii lub towaru następuje sprawdzenie stanów względem lokalizacji przewidzianych przez system. Sama inwentaryzacja wg lokalizacji pozwala na inwentaryzowanie wybranych stref, ich lokalizacji oraz umożliwia pominięcie pustych lokalizacji w celu przyspieszenia jej przebiegu.

„Inwentaryzacja ciągła – TAK!” – dzięki systemowi RapidWMS!

Przykład wykonania zlecenia dokumentu inwentaryzacji (IW) możemy zaobserwować w animacji, która przedstawia przebieg dokumentu od momentu zlecenia w module stacjonarnym RapidWMS po jego realizację w module przenośnym RapidWMS na kolektorze.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.