Czynnikiem mającym niewątpliwy wpływ na sprawne działanie systemu magazynowego klasy WMS w tym RapidWMS jest łączność z urządzeniami wspomagającymi działanie magazynu, a więc kolektorami, drukarkami kodów kreskowych czy też kamerami monitoringu. W obecnej dobie najpowszechniejszym sposobem komunikacji jest komunikacja bezprzewodowa. Tam gdzie jest to możliwe stosujemy wiec sieci WI-Fi. Budowa sieci
Wi-Fi jest jedną z możliwości połączenia urządzeń, tam gdzie jest to technicznie możliwe decydujemy się na taką formę komunikacji. Daje nam to większą mobilność i większą możliwość zmian w układzie i konfiguracji magazynu.

Po przeszukaniu zasobów Internetu opisujących problemy rozmieszczenia i zapewnienia ciągłości sieci Wi-Fi postanowiłem przedstawić rozwiązanie, które zrealizowaliśmy u naszego klienta. Postawiliśmy przed sobą klika założeń które rozwiązanie musi spełniać:
– całkowite pokrycie zasięgiem powierzchni magazynu
– ciągłość nazwy Wi-FI (SSID)
– przechodzenie pomiędzy kolejnymi punktami bez utraty połączenia
– możliwość śledzenia „drogi” urządzenia.
– bezpieczeństwo połączeń – współpraca z serwerem RADIUS
– alertowanie w przypadku wystąpienia problemów z urządzeniami i połączeniami.

W swoim rozwiązaniu oparliśmy się na znanej i sprawdzonej, lecz może mniej popularnej marce UBIQUITI.
Sieć zbudowana jest w oparciu o TOUGHSwitch oraz accesspointy z rodziny UniFi.
Dlaczego tak? Switch TOUGHSwitch pozwala na zasilanie accespointów za pomocą technologii PoE, co uwolniło nas od konieczności prowadzenia dodatkowej linii zasilającej oraz daje możlowość sterowania urządzeniami. Dla każdego z potów switcha możemy zdefiniować alert w przypadku błędów lub braku komunikacji z accesspointem, oraz sterować przepustowością. Dla każdego z portów można również zdefiniować Vlan – co daje możliwość podziału sieci na niezależne segmenty.
Możemy również grupować porty w celu uzyskania lepszej wydajności. Każdy z portów poza portami do zarządzania może pracować z prędkością 1GB/s
Niespotykaną funkcjonalnością w tej klasie urządzeń jest możliwość wprowadzenia ustawień i wykonania testu ustawienia przez pewien okres czasu. Jeśli ustawienia nie są właściwe, bez potwierdzenia zmian urządzenie samoczynnie powraca do wcześniejszych ustawień.
Kolejną funkcją jest tworzenie statystyk dla portów. Oczywiście można za pomocą protokołu SNMP lub SysLog zbierać je w zewnętrznej bazie, ale jeśli potrzebny jest szyki podgląd do tego co się dzieje – mamy to dostępne poprzez stronę działania urządzenia.
Przejdźmy jednak do samych AccesPointów. W naszym rozwiązaniu opieramy się na urządzeniach do pracy wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. W zależności od warunków panujących w magazynie stosujemy odpowiednie urządzenia. Są to odpowiednio UniFi AP LR – dla urządzeń pracujących w „normalnych” warunkach lub UniFi AP Outdoor – dla trudniejszych warunków lub urządzeń pracujących na zewnątrz budynku. Odsyłam do specyfikacji umieszczonej na stronie http://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi-AP-DS.pdf jeśli chodzi o zasięgi i warunki pracy.
W każdym bądź razie pokrywamy temperatury od -30 do +60 C i wilgotność 5 – 80%.
Najważniejszym elementem całej sieci jest jedna oprogramowanie UNIFI Controller. To ono daje możliwość sterowania i konfigurowania AccessPoint’ów. Podstawowe funkcje aplikacji to:

– zdalna aktualizacja oprogramowania
– zdarzenia i alerty
– Jedna ciągła sieć Wi-Fi
– Zarządzanie L3
– Zero-Handoff Roaming – czyli bezstratne przechodznienie pomiędzy kolejnymi punktami
– zarządzanie wieloma podsieciami
– szczegółowe analizy ruchu i przemieszczania się
– grupy WLAN

Poniżej mapa zasięgu i rozlokowania AccessPointów wygenerowana w aplikacji kontrolera

Mapa zasięgu wi-fi w magazynie

Oczywiście jest to „teoretyczna” mapa wygenerowana przez aplikację. Dla porównania poniżej zamieszczamy zasięg sprawdzony za pomocną narzędzia do wykonywania map pokrycia Wi-Fi.

……

Najważniejsze są jednak nie teoretyczne lecz praktyczne wnioski po zbudowaniu sieci.
W magazynie pracują kolektory danych firmy Intermec CK3. Aplikacja działa w trybie terminalowym (wykorzystujemy protokół RDP i pulpit zdalny Microsoft). Takie rozwiązanie jest czułe na zanik sygnału i rozłączania, ale z drugiej strony nie generuje konieczności stałego synchronizowania kolektora i zawartości baz danych w urządzeniu. W magazynie można swobodnie poruszać się pomiędzy kolejnymi strefami i nie obserwujemy rozłączeń. Praca jest ciągła, bez przerw i bez rozłączeń. Czas pracy urządzeń kontrolera i samych accespointów na moment pisania tego artykułu to 86 dni bez restartów, resetów i zawieszeń. Ten czas byłby dłuższy, ale w międzyczasie należało podnieść wersje firmware urządzeń.
Możemy ze spokojem polecić rozwiązanie oparte na tych urządzeniach, choć w każdym przypadku przed samą instalacją należy zaplanować rozmieszczenie accesspointów, ich ilość i rodzaj. Do projektu konieczne jest również dołączenie kwestii bezpieczeństwa związanych z możliwością podłączenia się nieautoryzowanych urządzeń czy podsłuchu. Te kwestie zostaną opisane w kolejnych postach.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.