System magazynowy RapidWMS posiada nową funkcjonalność przypisywanie stałych i domyślnych miejsc składowania.

W zależności od specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa występują różne metody składowania towaru w magazynie. Proces identyfikacji miejsc składowania pozwala na wykorzystanie metody wolnych miejsc składowania. Jednak istnieją przypadki związane z specyfiką towarów, które muszą być lokowane w wybranych miejscach na magazynie.
Taka sytuacja zmusza nas do wyznaczania stałych lub domyślnych miejsc składowania.

Co to oznacza?

Załóżmy, że w naszym magazynie składowane są towary, które możemy składować metodą wolnych miejsc składowania i takie, które wymagają stałych miejsc składowania. Np.:

  • Drobnica – towary, które różnią się szczegółami są składowane luzem
  • i nie mogą być oznakowane kodem kreskowym. 
  • Towary, które wymagają odpowiedniej temperatury, które są lokowane w odpowiednich strefach magazynu i wymagają stałego składowania.
  • Towary gabarytowe – wymagające specjalnych miejsc

System RapidWMS posiada funkcjonalność składowania towaru zarówno metodą wolnych lub  stałych miejsc oraz posiada funkcję domyślnych miejsc składowania.

Jak działa funkcja domyślnych miejsc składowania?

Podczas odkładania towaru przez magazyniera system podpowiada miejsce gdzie ma być odłożony towar. Towar ma przypisane domyślne miejsce
w systemie RapidWMS, tu powinien zostać odłożony, ale w szczególnym przypadku (zablokowane miejsce składowania) towar można odłożyć  
w inną  zdefiniowaną w systemie lokalizację.

Jeżeli w systemie zdefiniowane jest stałe miejsce składowania dla wybranego towaru system RapidWMS nie pozwoli odłożyć tego towaru
w inne niż zdefiniowane miejsce. W tym przypadku lokalizacja składowania jest wymagana.

Podsumowując system RapidWMS pozwala składować towar w magazynie metodą wolnych i stałych miejsc składowania oraz korzystać z funkcji domyślnych miejsc składowania.

Dzięki tej funkcjonalności – specyfikacja towarowa nie jest dla nas ograniczeniem, możemy dostosować składowanie towaru na magazynie zgodnie z wymaganiami.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.