System magazynowy RapidWMS umożliwia tworzenie, konfigurowanie stref i lokalizacji magazynu we własnym zakresie.

Wyobraźmy sobie, że w naszym magazynie zostały zainstalowane dwa nowe regały. Zaistniała potrzeba przypisania do nich stref oraz lokalizacji.

Czy umożliwi nam to system RapidWMS?

Tak. System magazynowy RapidWMS przewiduje obsługę takich sytuacji. Jeśli zaistniała taka potrzeba nasz system magazynowy w błyskawiczny sposób umożliwi wygenerowanie stref, zestawu lokalizacji dla poszczególnych poziomów oraz gniazd regałowych. Podczas generowania struktury magazynu możemy określić typ składowania tj.: składowanie blokowerzędowe bez urządzeń oraz dla typowych regałów paletowych rzędowe regałowe. Określamy również dostęp pobierania wg kolejki FIFO, LIFO, FEFO lub dostęp swobodny. Po wygenerowaniu lokalizacji posiadamy informacje do wydruku kodów kreskowych służących do oznakowania magazynu (Rysunek 1).

Kod kreskowy lokalizacji regału

Rysunek 1. Przykładowy kod kreskowy dla lokalizacji regału.

Przykład w jaki sposób radzi sobie system RapidWMS z generowaniem lokalizacji oraz przypisania im stref przedstawia nam poniższa animacja.

Wygenerowanie logicznej struktury magazynu jest wymagane przy tworzeniu wirtualnej mapy magazynu. Funkcja ta zostanie przedstawiona w najbliższej publikacji.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.