System magazynowy RapidWMS posiada funkcję odczytu pojedynczego.

W zależności od specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa występują różne sposoby na upłynnienie wewnętrznych procesów magazynowych. Częstym błędem występującym w strefie przyjęć oraz wydań w magazynie są różnice wynikające z błędnego odczytu ilości towarów z czego powstają nadwyżki lub braki w stanach magazynowych. Jednym ze sposobów eliminacji tych błędów jest włączenie funkcji odczytu pojedynczego dla modułu przenośnego RapidWMS. Odczyt pojedynczy jest to opcja specjalna, która uniemożliwia wprowadzanie manualnie/ręczne od strony kolektora takich wartości jak kod towaru czy jego ilość. Pełni funkcję kontrolną przez wymuszenie na pracownikach magazynu odczytu z osobna wszystkich towarów zawartych w dyspozycjach magazynowych. Opcja ta zmniejsza ilość pomyłek magazynierów podczas odczytów zróżnicowanej ilości towarów w strefie przyjęć czy wydań.

Przykład włączenia opcji odczytu pojedynczego oraz przebieg realizacji dokumentu przyjęcia z produkcji (PZK). możemy zaobserwować w poniższej animacji.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.