Czy w systemie magazynowym RapidWMS istnieje możliwość łączenia kilku zleceń magazynowych do jednego wydania?

Przeanalizujmy taką sytuację.

Klient składa kilka zamówień do naszej firmy.
Zamówienia te mają być zrealizowane jedną dostawą.
Taka sytuacja występuje np. gdy nasz klient posiada sieć sklepów gdzie każdy sklep składa niezależne zamówienie.

Czy system magazynowy RapidWMS jest w stanie ułatwić realizację takiego wydania?

System magazynowy RapidWMS posiada możliwość tworzenia zlecenia zbiorczego wydania (ZCW) dla wybranego kontrahenta.
Na dokumencie ZCW możemy możemy skumulować kilka zleceń magazynowych do jednego.
Dzięki temu zostaje zoptymalizowana ścieżka kompletacji i ograniczona ilość wykonywanych operacji.
Wpływa to na kilkukrotne przyspieszenie procesu kompletacji.

Z poziomu dokumentu zbiorczego mamy w dowolnej chwili podgląd do zleceń składowych.
Jak wygląda w praktyce obsługa takiej sytuacji przedstawia załączona animacja.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.