Zabezpieczony: Wirtualna mapa magazynu w systemie RapidWMS.

Wizualizacja magazynu dzięki funkcji mapa magazynu w systemie magazynowym RapidWMS. Nasz autorski system WMS umożliwia odtworzenie rzeczywistego planu magazynu dzięki funkcji mapa magazynu. Funkcja ta przedstawia schemat komponentów użytkowych magazynu z możliwością...