Czy RapidWMS umożliwia automatyczne wysłanie informacji potrzebnych do wygenerowania zlecenia w systemach firm kurierskich?

Tak. RapidWMS jak każdy nowoczesny system klasy WMS umożliwia automatyczne wysłanie informacji potrzebnych do wygenerowania listu przewozowego w systemie przewoźnika (firmy kurierskiej). W systemie obsłużony jest pełen proces od zdefiniowania przewoźników, przypisania ich od klientów, zaczytania informacji o utworzonych paczkach, drukowania etykiet aż do wsparcia procesu oklejania paczek etykietami.

Główne zalety modułu współpracy z systemami firm kurierskich:

  • obsługa jednocześnie wielu spedytorów
  • możliwość przypisania firm spedycyjnych do kartotek klientów
  • możliwość wyboru/zmiany spedytora na dokumencie
  • automatyczne generowanie paczek na podstawie ilości utworzonych jednostek logistycznych podczas kompletacji
  • automatyczne przenoszenie parametrów jednostek logistycznych na paczki spedytora (waga, objętość itp).
  • możliwość uzupełniania zlecenia o dodatkowe, specyficzne parametry udostępniane przez spedytora
  • drukowanie etykiet na paczki
  • drukowanie potwierdzenia nadania
  • obsługa na kolektorze procesu oklejania paczek etykietami (kontrola poprawności)

Sposób generowania zlecenia z poziomu RapidWMS przedstawia załączone wideo.

Udostępnij!

Podziel się informacjami ze znajomymi.