Jak jest zbudowany RapidWMS?

Wyróżniamy 4 podstawowe moduły systemu WMS:

  1. Konsola zarządzająca
  2. Aplikacja na kolektory przenośne
  3. Moduł analityczny
  4. Modułu integracyjny z systemem ERP

Konsola zarządzająca

to główna część systemu na której realizowane jest zarządzanie magazynem. To tutaj na podstawie dokumentów pobieranych z systemu ERP generowane są polecenia wykonywania konkretnych operacji magazynowych i przesyłane informacje zwrotne. W module tym następuje rozdzielenie poszczególnych operacji magazynowych na zadania wysyłane do kolektorów, którymi posługują się magazynierzy

Moduł na kolektory przenośne

Wszystkie zadania wygenerowane w systemie RapidWMS trafiają na kolektory. Na kolektorach z wykorzystaniem kodów kreskowych rejestrowane są operacje wykonywane przez magazynierów.

Moduł analityczny

W nim realizowane są wszelkie raporty magazynowe, generowane stosowne alerty oraz wyliczane wskaźniki. Tutaj też optymalizowany jest magazyn w zakresie wykorzystania powierzchni jak i wielkości zatowarowania

Moduł integracyjny

to platforma do komunikacji z systemem ERP. Dokumenty tworzone w systemie ERP są w tym module transferowane do zleceń magazynowych. Zwrotnie do systemu ERP są odsyłane potwierdzenia wykonania kolejnych zleceń z uwzględnieniem różnic jakie wystąpiły podczas realizacji zlecenia na magazynie.

 Komunikacja

Komunikacja pomiędzy systemem ERP a RapidWMS oraz kolektorami odbywa się on-line. Oznacza to, że każde zadanie wykonane na kolektorze od razu jest rejestrowane w systemie RapidWMS. Jednocześnie każde zlecenie z systemu RapidWMS od razu tafia na kolektor bez potrzeby jego podpinania do komputera

Udostępnij stronę znajomym!