Prezentacje on-line

Regularnie przeprowadzamy webinaria z zakresu logistyki magazynowej i systemu RapidWMS.

Już dzisiaj zarejestruj się na jedną z regularnych prezentacji systemu RapidWMS.

Jeśli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę nt. logistyki wewnętrznej weź udział w spotkaniu w ramach cyklu „Dwa kwadranse z logistyką”.

Plan webinariów.

Do prezentacji używamy platformy ClickMeeting.
Aby zalogować się do spotkania należy postępować zgodnie z zamieszczoną tutaj instrukcją.

Udostępnij stronę znajomym!