Procesy logistyczne wspomagane przez RapidWMS

Przegląd funkcjonalności

Na wysokim poziomie ogólności w magazynie występują cztery podstawowe procesy logistyczne:

1. Przyjęcie towaru do magazynu (wewnętrzne lub zewnętrzne)
2. Składowanie towaru w strefie składowania
3. Kompletacja towaru przed wydaniem
4. Wydanie towaru z magazynu (wewnętrzne lub zewnętrzne)
Każdy z powyższych procesów składa się z szeregu etapów i czynności które są wspomagane poprzez system RapidWMS.

Przyjęcie towaru do magazynu

Formowanie jednostki logistycznej

Formowanie jednostki logistycznej

Na kolektorze zostają odczytane kolejne opakowania wyrobu układanego na palecie. Po uformowaniu jednostki ładunkowej zostają do niej przypisane atrybuty: data produkcji, data trwałości, numer partii, osoba odpowiedzialna, ilość opakowań na palecie itp. i wydrukowana etykieta logistyczna zgodna z międzynarodowym standardem SG1.

Blokowanie jednostek magazynowych

Blokowanie jednostek magazynowych

W przypadku gdy towar przyjęty na magazyn nie może być wydany do klientów (np musi być zwolniony przez kontrolę jakości) następuje blokowanie konkretnych jednostek magazynowych.

Automatyczny wybór miejsca składowania

W zależności od sposobu ustawienia parametrów pracy systemu wskazuje on lokalizacje, w której należy umieścić jednostkę ładunkową lub  lokalizację wybiera magazynier. Wybór miejsca przez system wynika z zaawansowanego algorytmu optymalizacji magazynu

Powiązanie dostawy z dokumentami ERP

Integracja z systemami ERP (np. Comarch ERP XL) pozwala na wygenerowanie polecenia przyjęcia do magazynu wprost z zamówienia do dostawcy lub PZ zarejestrowanego w systemie ERP. Dzięki powiązaniu tych dokumentów łatwo jest w razie potrzeby przeprowadzić procedurę reklamacyjną z dostawcą.

 Składowanie towaru w magazynie

Formowanie jednostki logistycznej

Prowadzenie parametrów miejsc składowania

W systemie RapidWMS prowadzony jest rejestr wszystkich miejsc składowania wraz z ich parametrami (wymiary, nośność, dostępność, wymagane urządzenia magazynowe, typ itp.). Dzięki temu system może automatycznie wskazać lokalizacje zgodne z parametrami przyjmowanego towaru.łości, numer partii, osoba odpowiedzialna, ilość opakowań na palecie itp.

Blokowanie jednostek magazynowych

Rozmieszczenie towarów wg różnych kryteriów

RapidWMS może wyznaczać obszary i miejsca składowania towaru wg. różnych kryteriów np.: warunków przechowywania, częstości pobrań, gabarytów itp.).

Prowadzenie stanów magazynowych dla każdego miejsca

RapidWMS prowadzi stany magazynowe dla każdego miejsca składowania wraz z parametrami towaru tam przechowywanego (partie, terminy trwałości itp).

Dynamiczna inwentaryzacja

RapidWMS umożliwia na wykonywanie inwentaryzacji „w locie” dla wybranych towarów lub obszarów w magazynie. Sprawdzany rejon zostaje zablokowany na czas inwentaryzacji bez wpływu na działanie pozostałej części magazynu.

Kompletacja towaru przed wydaniem

Formowanie jednostki logistycznej

Tworzenie jednostek ładunkowych zgodnie z wymaganiami odbiorcy

Zlecenia kompletacji są tak przygotowane aby formowane jednostki ładunkowe były zgodne z wymaganiami odbiorcy. Wymagania mogą dotyczyć gabarytów, wagi, rodzaju palety itp.
Blokowanie jednostek magazynowych

Rozdzielenie prac między pracowników magazynu

RapidWMS rozdziela zlecenia kompletacji pomiędzy magazynierów uwzględniając ich kwalifikacje, rejony magazynu za które odpowiadają, bieżące obciążenie itp. Dzięki temu można w magazynie zastosować metodę kompletacji wg asortymentu (obsługa kilku zleceń jednocześnie).

Optymalizacja pobrania towaru

Podczas generowania zadań dla magazyniera RapidWMS optymalizuje listę poleceń tak aby czas i dystans jakie musi przebyć magazynier aby pobrać towar były jak najmniejsze.

Łączenie wydań do wspólnej wysyłki

RapidWMS umożliwia łączenie wielu wydań dla klienta w jedną wspólną wysyłkę. Zapewnia to obniżenie kosztów dostaw i optymalizację pracy magazynu.

 Wydanie towaru z magazynu

Formowanie jednostki logistycznej

Kontrola wydania

Przed wydaniem towaru z magazynu RapidWMS umożliwia kontrolę zgodności wydawanego towaru z dokumentem wydania. Jest to także moment kiedy można dokonać korekty wydania np.w wyniku rezygnacji Klienta z części towaru.
Blokowanie jednostek magazynowych

Oznaczenie jednostki transportowej etykietą logistyczną

Każda jednostka transportowa opuszczająca magazyn może być oznaczona etykietą logistyczną zgodnie ze standardem SG1. W połączeniu z elektronicznym awizem dostawy w standardzie EDI odbiorca ma możliwość szybkiej kontroli i przyjęcia dostawy na swój magazyn

Generowanie elektronicznego awiza dostawy w standardzie EDI

RapidWMS umożliwia wygenerowanie awiza dostawy w standardzie EDI i wysłanie go do odbiorcy. W połączeniu z oznakowaniem jednostek transportowych etykietami logistycznymi w standardzie GS1 umożliwia to szybkie przyjęcie dostawy na magazynie odbiorcy.

Potwierdzenie załadunku

W RapidWMS załadunek towaru może odbywać się w dwóch etapach:

1. Umieszczenie skompletowanego towaru w strefie wydań

2. Fizyczny załadunek na środki transportu

Dzięki takiemu sposobowi działania wiemy kiedy towar został fizycznie wydany z magazynu.

Udostępnij stronę znajomym!