Jak prowadzimy wdrożenie systemu WMS?

Zajmując się od 18 lat tworzeniem i wdrażaniem systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem wypracowaliśmy metodę kompleksowej realizacji potrzeb Klienta.
Taką samą metodę stosujemy realizując wdrożenie systemu wms. Dlatego też nie ograniczamy się tylko do zainstalowania systemu i przeszkoleniu jego użytkowników lecz przeprowadzamy Klienta przez wszystkie etapy prowadzące do wdrożenia nowoczesnej logistyki wewnętrznej w jego firmie
Pierwszy krokiem który realizujemy jest analiza sytuacji firmy i przygotowanie „Programu Magazynowania”. Program Magazynowania to dokument zawierający:

  • Analizę struktury magazynu
  • Określenie Parametrów stanu zapasów obejmujące: liczba składowanych grup asortymentowych, struktura asortymentowa składowanych grup, wielkość zapasu magazynowego, postać fizyczną towarów w składowaniu, warunki przechowywania.
  • Określenie parametrów ruchu zapasów w tym: postać fizyczną towarów (w przyjęciu, w wydaniu), wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem, częstość pobrań, strukturę przyjęć, kompletowania i wydań, sposób dostawy i odbioru, wymagania czasowe związane z procesem magazynowania.
Po powyższej analizie przeprowadzamy drugi etap przygotowania Programu Magazynowania. W etapie tym zostają zdefiniowane:
– podział i sposób oznakowania magazynu w celu automatycznej identyfikacji miejsc składowania
– sposób oznakowania jednostek ładunkowych własnymi kodami wewnętrznymi (tam gdzie to jest wymagane)
– sposób rozmieszczania i układania towaru na magazynie
– procedury postępowania przy: przyjęciach, składowaniu, kompletacji i wydawaniu towaru
– projekt wykonania sieci bezprzewodowej do obsługi kolektorów
Kolejne etapy przy wdrożeniu RapidWMS są tożsame z wdrożeniem typowego systemu ERP i obejmują:
– wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do działania systemu
– oznakowanie miejsc składowania na magazynie
– instalację i konfigurację systemu
– szkolenie użytkowników
– nadzór nad uruchomieniem systemu
– opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną nad systemem
Takie podejście gwarantuje nie tylko prawidłowe wdrożenie systemu RapidWMS lecz przede wszystkim osiągnięcie realnych korzyści z jego użytkowania!

Powrót na stronę główną

Udostępnij stronę znajomym!