WMS na kolektorze magazynowym RapidWMS

RapidWMS

 
 • wysokiej klasy Informatyczny System Magazynowy WMS
 • skrócenie czasu operacji magazynowych
 • wyeliminowanie błędów magazynierów
 • optymalizacja przestrzeni magazynowej
 • obniżenie kosztów magazynowania
 • lepsze zagospodarowanie zasobów magazynowych
WMS - Informatyczny System Magazynowy - RapidWMS

Czym jest RapidWMS?

RapidWMS to Magazynowy System Informatyczny (MSI / WMS), którego zadaniem jest wspomaganie procesów zachodzących w magazynie od chwili dostarczenia towaru do jego wydania z magazynu. RapidWMS należy do grupy systemów nazywanych w języku angielskim Warehouse Management System (WMS) lub języku niemieckim Lagerverwaltungsststem (LVS). Według definicji zawartej w Słowniku terminologii logistycznej MSI (WMS) to „system informatyczny wspomagający realizację, kontrolę i sterowanie przepływem towarów przez magazyn, dostarczający informacje o tym przepływie i tworzący towarzyszącą mu dokumentację”.

Jakie korzyści zapewnia RapidWMS?

Wdrożenie systemu RapidWMS zapewnia:

Skrócenie czasu realizacji zadań magazynowych

Poprzez zastosowanie precyzyjnej identyfikacji towaru, optymalizacji ścieżki przebiegu i automatycznej kontroli w oparciu o kody kreskowe. Ciągły system monitoringu umożliwia bieżący pomiar obciążenia i wydajności pracowników magazynu. Dodatkowym czynnikiem przyspieszającym pracę na magazynie jest usprawnienie komunikacji z działem handlowym, zaopatrzenia i produkcji poprzez wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.

Efekt wdrożenia systemu WMS - RapidWMS

Wyeliminowanie błędów przy przyjęciach i wydaniach towaru

Dzięki precyzyjnej identyfikacji towaru i lokalizacji w oparciu o kody kreskowe eliminuje błędy związane z operacjami magazynowymi. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia wystąpienie błędów związanych z ich interpretacją.

Optymalizację przestrzeni magazynowej

Po przejściu z metody stałych na metodę wolnych miejsc składowania. Zapewnia to odzyskanie od 30 do nawet 60% powierzchni magazynowej przy takim samym zatowarowaniu.

Obniżenie kosztów magazynowania

Jako suma: uwolnienia przestrzeni magazynowej, skrócenia czasu wykonywania operacji magazynowych, wyeliminowania błędów na magazynie, szybkiego wdrożenie nowych pracowników, uniezależnienia wydajności pracy od wiedzy magazynierów, optymalizacji zatowarowania.

Lepsze zagospodarowanie zasobów magazynowych

Wtym wykorzystania przestrzeni magazynowej, urządzeń do składowania, urządzeń do transportu w magazynie oraz zatrudnionych pracowników.

Magazyn towarów

Gdzie najlepiej sprawdza się RapidWMS?

RapidWMS ma zastosowanie w każdym magazynie. Jednak największe korzyści zapewni w firmach gdzie:

 • występuje szeroki asortyment towarów
 • istnieje potrzeba kontrolowania partii towaru
 • generowana jest duża ilość przyjęć i/lub wydań magazynowych
 • w magazynie pracuje wielu magazynierów
 • występuje duża rotacja magazynierów (np. sezonowość).

Co różni RapidWMS od modułów magazynowych systemów ERP?

Klasyczne moduły magazynowe, będące częścią większości dobrych systemów ERP (np. Comarch ERP-XL czy Microsoft Dynamics NAV) zapewniają obsługę magazynu w zakresie rozliczenia ilościowo-wartościowego. W żaden sposób jednak nie wspomagają procesów jakie zachodzą w magazynie na etapach: przyjęcia, składowania, kompletacji czy wydania towaru z magazynu. Obsługę takich procesów zapewnia właśnie RapidWMS.

Ustawienia w systemie WMS - RapidWMS
RapidWMS wypełnia lukę pomiędzy rozbudowanymi i skomplikowanymi zachodnimi systemami WMS a modułami magazynowymi dołączonymi do krajowych programów ERP. RapidWMS pozbawiony jest całej skomplikowanej nadbudowy tych pierwszych a jednocześnie uzupełnia braki tych drugich. Cała jego konstrukcja ma na celu zautomatyzowanie pracy i wyeliminowanie błędów podczas realizacji codziennych procesów magazynowych. Dzięki współpracy z praktykami magazynowania, RapidWMS ma wbudowane funkcje umożliwiające płynną pracę nawet w przypadku zaistnienia zdarzeń niestandardowych i obsłużenia wszystkich czynności wykonywanych do tej pory „ręcznie” na magazynie.
Andrzej Bednarek

CEO, ISK Sp. z o.o.

Przegląd jednostek logistycznych w WMS - RapidWMS

Czym różni się RapidWMS od innych systemów WMS?

Zgodnie z definicją typowy system WMS wspomaga procesy zachodzące w magazynie od chwili dostarczenia towaru do jego wydania z magazynu. RapidWMS zapewnia równowagę pomiędzy funkcjonalnością systemu WMS a prostotą jego obsługi. Przy jego budowie główny nacisk został położony na zapewnieniu jak najwygodniejszego narzędzia pracy dla pracowników magazynu.

Dlatego też podstawowy wysiłek poszedł na zapewnieniu jak najprostszej i wydajnej realizacji codziennych zadań wykonywanych na magazynie w tym sytuacji nietypowych czy awaryjnych. Projektując RapidWMS założono podstawowe cele:

 • szybką obsługę procesów magazynowych
 • wyeliminowanie pomyłek w pracy magazynierów
 • pełną identyfikowalność położenia towaru na magazynie
 • łatwą integrację z dowolnym systemem ERP
Jednak RapidWMS to nie tylko automatyzacja i wspomaganie procesów logistycznych lecz także ciągła optymalizacja pracy magazynu. Dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu system pozwala na bieżąco sprawdzać takie parametry jak:

 • wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem
 • wskaźnik rotacji
 • wydajność pracy
 • intensywność pracy magazynierów
 • wydajność kompletacji
 • poprawność kompletacji
 • średnie dzienne przyjęcie
 • średnie dzienne wydanie
 • stopień wykorzystania magazynu

W efekcie następuje zwiększenie sprawności pracy magazynu z jednoczesnym obniżeniem kosztów jego funkcjonowania.

Przegląd towarów w WMS - RapidWMS
Pobranie towaru w WMS na kolektorze - RapidWMS

Jakie procesy logistyczne wspomaga RapidWMS?

Na wysokim poziomie ogólności w magazynie występują cztery podstawowe procesy:

 1. Przyjęcie towaru do magazynu (wewnętrzne lub zewnętrzne)
 2. Składowanie towaru w strefie składowania
 3. Kompletacja towaru przed wydaniem
 4. Wydanie towaru z magazynu (wewnętrzne lub zewnętrzne)

Każdy z powyższych procesów składa się z szeregu etapów i czynności które są wspomagane poprzez system RapidWMS.

„Z RapidWMS obiektywne badanie wydajności i bezbłędności poszczególnych magazynierów jest łatwe. To przenosi zarządzanie zespołem w zupełnie inny wymiar”
Szymon Stawiarz

Kierownik Magazynu, Nowodvorski Lighting

Masz pytania? Napisz do nas.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Chcesz poznać RapidWMS?

Zarejestruj się na bezpłatną prezentację on-line.

Najbliższe webinarium

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Chcesz być na bieżąco?

Już dzisiaj zapisz się na newsletter

Imię
Nazwisko
Firma
E-mail

Kolejne wdrożenie systemu RapidWMS w firmie ALFA

Miło nam poinformować Państwa o zakończonym właśnie procesie wdrożenia systemu magazynowego RapidWMS w firmie ALFA - jednej z największych w Polsce hurtowni zoologicznych oraz o ukończeniu prac związanych ze stworzeniem sklepu internetowego z artykułami dla zwierząt...

Nowe wdrożenie RapidWMS w KREISEL Polska

podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu RapidWMS w KREISEL . Wdrożenie dotyczyć będzie magazynu wyrobów "mokrych" czyli tynków, farb, gruntów. Wyzwania jakie na nas czekają to przede wszystkim:- pilnowanie partii wydawanego towaru,- optymalizacja miejsca na...

RapidWMS – integracja z WAPRO MAG by ASSECO.

Kolejnym systemem ERP z którym współpracuje RapidWMS jest WAPRO MAG by ASSECO.    Integracja pozwala na:  Zarządzanie dokumentami przyjęcia magazynowego, wydania, przesunięcia inwentaryzacji a także innych procesów Synchronizację danych...

„Rejestrowanie każdej operacji magazynowej za pomocą RapidWMS dostarcza rzetelnych danych do szerokiej analizy przepływu towarów, by na tej podstawie dokonać wszechstronnej optymalizacji pracy magazynu”
Rafał Walasik

Główny Informatyk, Nowodvorski Lighting

Konsola zarządzająca w WMS - RapidWMS

RapidWMS w szczegółach

Dowiedz się jak RapidWMS może usprawnić pracę

Twojego magazynu.

 Dowiedz się więcej