Przejdź do menu Przejdź do treści
Mobilność

Rozwiązania mobilne w nowoczesnym magazynie
Wygodne rejestrowanie operacji magazynowych z MODUŁEM NA KOLEKTORY PRZENOŚNE

Moduł do odczytu kodów kreskowych

Dzięki aplikacji RapidWMS przeznaczonej na kolektory przenośne, z modułem do odczytu kodów kreskowych, wszystkie zadania wygenerowane w systemie RapidWMS trafiają bezpośrednio na mobilne kolektory danych.

To właśnie na nich, rejestrowane są operacje wykonywane przez magazynierów. Efektem korzystania z mobilnych kolektorów jest szybsze wykonywanie operacji magazynowych oraz skuteczna eliminacja błędów ludzkich związanych z wprowadzeniem danych.


Intuicyjny interfejs graficzny

aplikacji pozwala w szybki sposób przystosować pracownika do nowych zadań. Czas szkolenia to zaledwie 2-5 godzin.

Widoczny pasek postępu realizacji dyspozycji oraz lista pozycji pobranych pozwala pracownikowi szybko ustalić na jakim etapie się znajduje. Możliwość zawieszania dyspozycji oraz przesyłania informacji do aplikacji w formie notatek pozwala na nadanie pierwszoplanowości dla konkretnej dyspozycji.


Moduł systemu zarządzania magazynem

System RapidWMS kontroluje pracę magazynierów podczas wystawiania dokumentów i realizowania przydzielonych zadań. Moduł nakierowuje użytkownika, śledząc ścieżkę wykonanych przez niego operacji przez współpracę z urządzeniami automatycznej identyfikacji oraz stosowanie odpowiednich komunikatów. Funkcje dodatkowe modułu przenośnego pozwalają na wyświetlanie zawartości lokalizacji, zawartości jednostki logistycznej, blokowanie/odblokowanie lokalizacji, czy konkretnego zasobu. Istotną funkcją jest możliwość stałego aktualizowania prawidłowej ilości dostępnego towaru przez przesyłanie informacji o jego uszkodzeniach. Możliwe jest dodawanie cech dla jednostek logistycznych. Istotnym elementem jest także tworzenie zadań wewnątrzmagazynowych tj. zmiana lokalizacji, kompletacja, dekompletacja jednostek logistycznych.

Co istotne wszystkie operacje odbywają się z pominięciem tradycyjnej, papierowej dokumentacji. Dane i dokumentacja w formie elektronicznej przetwarzane są w module analitycznym systemu RapidWMS, przy pomocy którego sporządzane są raporty magazynowe oraz raporty obrazujące różnice wydajności pracy magazynierów.

Skuteczne zarządzanie magazynem

Zapytaj

Używany przez:

Rapid WMS informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij