Przejdź do menu Przejdź do treści
Funkcje

Najważniejsze funkcje systemu RapidWMS

Przyjęcie towaru do magazynu

Formowanie
jednostki logistycznej

Na kolektorze danych zostają odczytane kolejne opakowania wyrobu układanego na palecie. Po uformowaniu jednostki ładunkowej zostają do niej przypisane atrybuty: data produkcji, data trwałości, numer partii, osoba odpowiedzialna, ilość opakowań na palecie itp. Następnie drukowana jest etykieta logistyczna zgodna z międzynarodowym standardem SGI.

Powiązanie
dostawy z dokumentami ERP

Integracja RapidWMS z systemami ERP (np. Comarch ERP XL) pozwala na wygenerowanie polecenia przyjęcia do magazynu wprost z zamówienia od dostawcy lub z dokumentu PZ zarejestrowanego w systemie ERP. Dzięki powiązaniu tych dokumentów łatwo jest w razie gdy zajdzie taka potrzeba przeprowadzić procedurę reklamacyjną z dostawcą.

Blokowanie
jednostek magazynowych

W sytuacji gdy towar przyjęty na magazyn nie może zostać wydany klientom (np. musi być zwolniony przez kontrolę jakości) następuje blokowanie konkretnych jednostek magazynowych.

Automatyczny
wybór miejsca składowania

W zależności od sposobu ustawienia parametrów pracy systemu RapidWMS wskazuje on lokalizację, w której należy umieścić jednostkę ładunkową lub lokalizację wybiera magazynier. Wybór miejsca przez system wynika z zaawansowanego algorytmu optymalizacji magazynu.

Składowanie towaru w magazynie

Prowadzenie parametrów
miejsc składowania

W systemie RapidWMS prowadzony jest rejestr wszystkich miejsc składowania wraz z ich parametrami (wymiary, nośność, dostępność, wymagane urządzenia magazynowe itp.). Dzięki temu system może automatycznie wskazać lokalizację zgodne z parametrami przyjmowanego towaru, numerem partii, osobą odpowiedzialną, ilością opakowań na palecie itp.

Rozmieszczenie towarów
według różnych kryteriów

RapidWMS może wyznaczać obszary i miejsca składowania towaru według różnych kryteriów m.in.: warunków przechowywania, częstości pobrań, gabarytów.

Prowadzenie stanów magazynowych
dla każdego miejsca

Nowoczesny system RapidWMS prowadzi stany magazynowe dla każdego miejsca składowania wraz z parametrami towaru tam przechowywanego (nrumer partii, termin przydatności itp).

Dynamiczna inwentaryzacja

RapidWMS umożliwia wykonywanie inwentaryzacji w locie dla wybranych towarów lub obszarów w magazynie. Sprawdzany rejon zostaje zablokowany na czas inwentaryzacji bez wpływu na działanie pozostałej części magazynu.


Kompletacja towaru przed wydaniem

Tworzenie jednostek ładunkowych
zgodnie z wymaganiami odbiorcy

Zlecenia kompletacji są tak przygotowane aby formowane jednostki ładunkowe były zgodne z wymaganiami odbiorcy. Wymagania mogą dotyczyć gabarytów, wagi, rodzaju palety i innych parametrów.

Rozdzielenie prac
między pracowników magazynu

RapidWMS precyzyjnie rozdziela zlecenia kompletacji pomiędzy magazynierów uwzględniając ich kwalifikacje, rejony magazynu za które odpowiadają czy też bieżące obciążenie. Dzięki temu można w magazynie zastosować metodę kompletacji według asortymentu (obsługa kilku zleceń jednocześnie).

Optymalizacja
pobrania towaru

Podczas generowania zadań dla magazyniera system RapidWMS optymalizuje listę poleceń tak aby czas i dystans jakie musi przebyć magazynier chcąc pobrać towar były jak najmniejsze.

Łączenie wydań
do wspólnej wysyłki

RapidWMS umożliwia łączenie wielu wydań dla klienta w jedną wspólną wysyłkę. Zapewnia to obniżenie kosztów dostaw i optymalizację pracy magazynu.

Skuteczne zarządzanie magazynem

Zapytaj

Używany przez:

Rapid WMS informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij