Przejdź do menu Przejdź do treści
Przebieg wdrożenia

Jak przebiega wdrożenie systemu RapidWMS!

Wieloletnie doświadczenie

Posiadamy 28 lat doświadczenia we wdrażaniu systemów wspomagających
zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wypracowaliśmy metodę kompleksowej realizacji potrzeb Klienta. Taką samą metodę stosujemy w trakcie wdrożenia systemu RapidWMS
Nie ograniczamy się tylko do zainstalowania systemu i przeszkolenia jego użytkowników lecz przeprowadzamy Klienta przez wszystkie etapy prowadzące do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań logistycznych w jego firmie.


I etap

– analiza i przygotowanie programu

Pierwszym krokiem który realizujemy jest analiza sytuacji firmy i przygotowanie „Programu Magazynowania”. Jest to dokument zawierający:

 • analizę struktury magazynu,
 • określenie Parametrów stanu zapasów obejmujące: liczbę składowanych grup asortymentowych, strukturę asortymentową składowanych grup, wielkość zapasu magazynowego, postać fizyczną towarów w składowaniu, warunki przechowywania.
 • określenie parametrów ruchu zapasów w tym: postać fizyczną towarów (w przyjęciu, w wydaniu), wskaźnik pokrycia zapotrzebowania zapasem, częstość pobrań strukturę przyjęć, kompletowania i wydań, sposób dostawy, odbioru, wymagania czasowe związane z procesem magazynowania.

II etap

– oznakowanie i rozmieszczenie towaru

Następnie przeprowadzamy drugi etap przygotowania Programu Magazynowania. W etapie tym zostają zdefiniowane:

 • podział i sposób oznakowania magazynu w celu automatycznej identyfikacji miejsc składowania,
 • sposób oznakowania jednostek ładunkowych własnymi kodami wewnętrznymi (tam gdzie to jest wymagane),
 • sposób rozmieszczania i układania towaru na magazynie, procedury postępowania przy: przyjęciach, składowaniu, kompletacji i wydawaniu towaru,
 • projekt wykonania sieci bezprzewodowej do obsługi kolektorów.

III etap

– instalacja i konfiguracja systemu

Kolejne etapy przy wdrożeniu RapidWMS są tożsame z wdrożeniem typowego systemu ERP i obejmują:

 • wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do działania systemu,
 • oznakowanie miejsc składowania na magazynie, instalację
  i konfigurację systemu,
 • szkolenie użytkowników,
 • nadzór nad uruchomieniem systemu,
 • opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną nad systemem.

Skuteczne zarządzanie magazynem

Zapytaj

Używany przez:

Rapid WMS informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij