Przejdź do menu Przejdź do treści
Case study

Historie sukcesu naszych klientów

O firmie Arix

Arix to największy włoski producent działający na najważniejszych zagranicznych rynkach w branży artykułów do utrzymania czystości. Firma powstała w 1969 roku i od początku swojej działalności dostarcza do punktów sprzedaży na całym świecie szeroki asortyment gąbek naturalnych i syntetycznych, gąbek ściernych, gąbek, które nie powodują zarysowań powierzchni, ściereczek do podłóg, ściereczek wielofunkcyjnych, produktów higieny osobistej, desek do prasowania, szczotek i wielu innych produktów oraz rozwiązań dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

W 1999 roku na terytorium Polski, w Kleszczowie w województwie łódzkim, powstało Centrum produkcyjne i strategiczne dla rynków Europy Wschodniej oraz rynków spoza Unii Europejskiej. Posiada ono powierzchnię 18.000 m² a jego położenie w centrum Polski, pozwoliło na dalszą ekspansję Arix na rynki Europy Wschodniej. W 2010 roku firma otworzyła drugi zakład logistyczno-produkcyjny w Polsce, w Żłobnicy na terenie gminy Kleszczów. W zakładzie o powierzchni 10 000 m² wykonywane są odlewy z tworzyw sztucznych. Badania i stały rozwój przedsiębiorstwa oraz nowoczesny park maszynowy potwierdzają pozycję Arix jako lidera w swojej branży.

Wyzwania

Sytuacja biznesowa przed wdrożeniem systemu

W związku z systematycznym wzrostem skali procesów magazynowych, spowodowanych rosnącą ilością zamówień, pojawiły się nowe wyzwania związane z funkcjonowaniem magazynu. Niezbędne okazało się wdrożenie rozwiązań usprawniających pracę magazynu bez konieczności rozbudowywania kadry czy też powiększania powierzchni magazynowej. 

Jednym z głównych wyzwań, przed jakim stanęła firma Arix z racji znacznego wzrostu przepływu towarów przez magazyn produkcyjny oraz magazyn handlowy, była potrzeba skrócenia czasu niezbędnego na kompletację towaru a także przyspieszenia i usprawnienia procesu przygotowania towaru do wysyłki, jak również wszystkich procedur związanych z jego wydaniem. Wraz ze znacznym wzrostem ilości towarów na obydwu magazynach, pojawił się problem braku informacji o rzeczywistych stanach towarów na magazynie surowców oraz na magazynie handlowym. Przed wdrożeniem systemu RapidWMS magazynierzy musieli każdorazowo sprawdzać czy towar wyprodukowany i zlecony do wydania znalazł się już na magazynie handlowym, czy jeszcze nie został tam przekazany z magazynu produkcyjnego, co powodowało, że kompletacja wydania odbywała się wieloetapowo i była czasochłonna.  

Problemem były również stałe miejsca składowania towarów, które powodowały konieczność rezerwacji półek magazynowych pod nowe dostawy, przez co przestrzeń magazynu nie była wykorzystywana efektywnie. Stałe miejsca składowania generowały ponadto problemy z odnalezieniem towaru, w momencie gdy został on odłożony w inne miejsce lub słabo rotował, ponieważ pracownicy po jakimś czasie zapominali gdzie towar się znajduje. Wymagało to od magazynierów szczególnej uwagi i pracy zgodnie z ustalonymi zasadami składowania. Nowy pracownik magazynu, aby móc efektywnie pracować, musiał najpierw poznać i opanować uzgodnione zasady, co okazywało się procesem czasochłonnym, skutkującym błędami w okresie przejściowym. Zdarzały się także pomyłki przy wydawaniu towaru, z uwagi na podobny asortyment i indeksy towarowe, jak również problemy z zachowaniem wydawania towaru zgodnie z FIFO.

Zadaniem nowego systemu RapidWMS było m.in.:

 • usprawnienie procesu kompletacji, przyjęcia i wydania towaru;
 • wyeliminowanie pomyłek przy wydaniach towaru;
 • dostarczenie precyzyjnej informacji o aktualnych stanach magazynowych;
 • poprawa komfortu pracy magazynierów;
 • optymalizacja zatowarowania magazynu umożliwiająca efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej;
 • automatyzacja kluczowych procesów w magazynie.

Rozwiązanie

Firma Arix zdecydowała się na wybór systemu RapidWMS. Do realizacji wdrożenia została wybrana firma ISK Sp. z o. o. – producent systemu RapidWMS. Realizacja wdrożenia została poprzedzona określeniem szczegółowych potrzeb i wymagań stawianych systemowi do zarządzania magazynem przez przyszłych użytkowników z firmy Arix. Wykonane analizy pozwoliły na opracowanie precyzyjnego planu wdrożenia.

Kolejnym krokiem było stworzenie szczegółowego Programu Magazynowania, w tym m. in. przygotowanie i weryfikacja platformy sprzętowej oraz oznakowanie magazynu. Następne etapy prac obejmowały m.in. : instalację i konfigurację systemu RapidWMS, synchronizację danych, testowanie, przygotowanie magazynów do pracy, stworzenie instrukcji stanowiskowych, szkolenia pracowników, inwentaryzację oraz wsparcie po uruchomieniu systemu. Pracownicy Arix po implementacji systemu RapidWMS, uzyskali pełną informację o rzeczywistej ilości towarów na magazynie surowców i na magazynie handlowym, a także szczegółową lokalizację towarów wyprodukowanych, z zaznaczeniem gdzie w danym momencie się znajdują (na magazynie produkcyjnym, handlowym czy też w drodze między magazynami).

Usprawnione zostały następujące procesy:

 • przyspieszono kompletację i przygotowanie towaru do wysyłki;
 • usprawniono proces wysyłki, wprowadzając nowoczesne rozwiązania sprzętowe;
 • system RapidWMS umożliwił automatyczną weryfikację towarów dostępnych i niedostępnych na zleceniu wydania z magazynu;
 • opcja automatycznego rozbicia wydania na towary dostępne i niedostępne zwolniła magazynierów z konieczności weryfikacji tego, co znajduje się aktualnie na magazynie;
 • magazynierzy zyskali możliwość wyboru czy zlecenie kompletowane będzie częściowo czy całościowo z przekazaniem wszystkich towarów do wydania;
 • wyeliminowano konieczność stosowania stałych miejsc składowania, ponieważ to system RapidWMS wskazuje pracownikom precyzyjnie miejsce, w którym znajduje się dany towar;
 • system RapidWMS usprawnił wdrożenia nowych pracowników magazynu, którzy już po przeszkoleniu z obsługi kolektora danych mogą wydajnie pracować i nie muszą poświęcać dodatkowego czasu na naukę uzgodnionych zasad składowania towaru.

Główne zmiany objęły:

 • synchronizację danych obejmującą m.in. kartoteki klientów, dostawców, pozycje asortymentowe;
 • wyposażenie magazynierów w nowoczesne, mobilne kolektory danych  z systemem RapidWMS;
 • integrację systemu RapidWMS z ERP Symfonia.

Osiągnięte korzyści

 • przyspieszono proces przyjmowania towaru na magazyn i wydawania klientom;
 • obniżono współczynnik błędów w wydaniach magazynowych;
 • wyeliminowano reklamacje spowodowane pomyłkami przy wydaniach;
 • wprowadzono identyfikację towaru przez czytanie kodów kreskowych;
 • znacząco skrócono czas znajdowania towaru m.in. dzięki znakowaniu towaru i półek;
 • wprowadzono system monitoringu umożliwiający efektywną kontrolę stanów magazynowych;
 • ulepszono proces zarządzania wysyłkami i zautomatyzowano pozostałe kluczowe procesy w magazynie;
 • zoptymalizowano proces zamawiania komponentów do działu produkcji;
 • zredukowano czas potrzebny na prace księgowe w firmie.

Dane Klienta:

Arix Polska Sp. z o. o.

97-410 Kleszczów, ul. Przemysłowa 8,

Polska +48 44 731 34 41

arix@arix.pl

 

 

 

Firma wdrażająca:

ISK Sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25

+48 34 361 10 20

isk@isk.pl

Pozostałe realizacje

Skuteczne zarządzanie magazynem

Zapytaj

Używany przez:

Rapid WMS informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij